top of page

Pi long la tab

Rasanble Ansanm, Bay Mèsi

Nou kwè pèsonn pa ta dwe poukont li oswa grangou pandan Jou Aksyon de Gras. Se poutèt sa nou envite w vin jwenn nou pou yon dine rekonesan pou Thanksgiving, kote nou te sove yon plas jis pou ou.

Ane pase a, 25 nan fanmi nou yo te jwi yon repa Jou Aksyon de Gras ansanm, e pandan kèk èdtan, tout enkyetid yo te ranplase ak ri ak vant plen. 

__opt__aboutcom__coeus__resources__content_migration__serious_eats__seriouseats.com__image
bottom of page