top of page

Paj espwa

An kolaborasyon ak pwogram travay sosyal pou pasyan ekstèn nan Nemours Children's Hospital, Pages of Hope sipòte bezwen sante mantal timoun ak adolesan ki gen laj 4-18, anpil ladan yo soti nan yon orijin defavorize ekonomikman.

 

Pwogram inovatè sa a sèvi plis pase 200 pasyan ki soti nan plis pase 5 konte diferan nan Florid Santral. Pages of Hope dedye a amelyore alfabetizasyon sou sante mantal timoun ak adolesan lè li ogmante aksè a liv ki apwopriye pou laj yo ak lòt materyèl terapetik. 

Picture6.png
Picture7.png
bottom of page