top of page

Britt's Brighter 
Jou klozèt

Britt's Brighter Days Closet se yon inisyativ konpasyon ki dedye pou sipòte fanmi ki nan bezwen yo nan bay yon pakèt atik esansyèl. Pandri sa a sèvi kòm yon refij ki ranpli ak nesesite abondan ki vize pou egeye lavi moun ki fè fas ak sikonstans difisil.

Ak yon konsantre sou ankouraje diyite ak otonòm, Britts Brighter Days Closet gen pou objaktif pou fè yon enpak pozitif nan soulaje souch finansye a sou fanmi yo epi bay yo ak esansyèl ki nesesè yo pwospere. Atravè jenerozite donasyon moun ak kominote a, klozèt sa a fè efò pou kreye jou ki pi briyan pou fanmi yo lè li adrese bezwen imedya yo epi ofri yon ti espwa pou yon pi bon avni.

community-closet-scaled-1024x768.jpg
bottom of page