top of page

Britt's Bunch dedye pou fè yon enpak pozitif nan kominote nou an atravè yon varyete inisyativ ak pwogram ki vize amelyore lavi timoun ki nan bezwen yo. Pwogram nou yo kouvri yon pakèt domèn, ak objektif pou kreye chanjman ki gen sans epi fè yon diferans ki dire lontan.

bottom of page