top of page

Painted Smiles konbine pouvwa atizay ak lespri konpasyon Aaron Evans, yon ansyen jwè UCF ak NFL ki gen yon pasyon pou atizay. Arawon pote lajwa nan atizay bay moun ak kominote yo fè fas a divès defi. Kit se timoun nan lopital, granmoun aje nan etablisman swen, oswa moun ki fè fas ak advèsite, Arawon sèvi kòm volontè talan atistik li ak nati senpati pou kreye yon anviwonman espwa ak gerizon. Avèk chak kou bwòs la, Arawon ankouraje kreyativite, ekspresyon pwòp tèt ou, ak kwasans pèsonèl.  

Atravè pwogram sa a, Aaron vize pou pote souri, limen kreyativite, ak retabli yon sans espwa bay moun ak kominote yo. Konbinezon atizay ak pasyon Aaron pou ede lòt moun kreye yon eksperyans vrèman inik ak relèvman ki touche kè tout moun ki enplike yo.
 

IMG_8723.JPG
bottom of page